ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Siemens paga 36 milions a Hisenda després de la inspecció dels exercicis 2013 a 2016

25/05/2020

Un dels gegants industrials i tecnològics presents a Espanya,   Siemens, s'ha posat a el dia amb Hisenda després d'una inspecció sobre els exercicis de 2013 a 2016 que   s'ha saldat amb el pagament de 35,9 milions. El control de l'Agència Tributària a   Siemens Holding, firma que aglutina les activitats i inversions de el grup en aquest país, afectava totes les empreses de l'perímetre de consolidació fiscal. L'esmentada factura de 35,9 milions es deu a   correccions en l'Impost de Societats, mentre que l'Administració ha acceptat les liquidacions de l'IVA.

La factura per impostos endarrerits arriba als 31.570.000, xifra que ha anat a l'epígraf de passius per impost corrent, al que se sumen   4.340.000 en interessos, que han engrossit els gats financers de el grup a Espanya, segons es recull en els comptes de 2019 recentment dipositats al Registre Mercantil. "La quantitat no respon a una sanció, sinó que obeeix a un canvi normatiu que ens ha afectat per la nostra estructura societària i precisava una regularització", expliquen fonts de Siemens.

La investigació tributària sobre Siemens Holding i les seves filials a efectes fiscals va arrencar el 2017, sent signada l'acta de conformitat el 4 de novembre

La investigació tributària sobre Siemens Holding i les seves filials a efectes fiscals va arrencar al novembre de 2017, sent signada l'acta de conformitat el passat 4 de novembre. Siemens Holding, constituïda el 2004, està exempta de presentar comptes i informe de gestió consolidats a Espanya, informació que presta   Siemens AG   a Alemanya. Però d'ella venien penjant en els exercicis investigats una desena de filials a efectes fiscals, entre les quals figuren   Siemens SA, Siemens Logistics o Siemens Healthcare.

L'exercici 2019 va concloure per Siemens Holding amb un   notable increment en les venda s, passant de 103 a 162 milions d'facturació. Amb un objecte social centrat en la tinença de participacions i la prestació de serveis de manteniment d'aplicacions, IT i assessorament, la principal via d'ingressos és la dels dividends cobrats a les filials Siemens SA i Siemens Logistics, que doblen la xifra de 2018 (65 milions)   fins a arribar als 127 milions. El benefici de 2019, de 87,2 milions, està en línia amb el de l'any anterior.

El holding d'inversions compta amb una tresoreria de 718 milions, amb una alça de l'18%, especialment pels dipòsits de Siemens Finance BV. L'acord amb Hisenda ha elevat de 6,4-37.000.000 el saldo de comptes per pagar.

Siemens Holding també va dur a terme l'any un test de deteriorament sobre les participades,   mantenint-se el valor de totes   excepte el de la branca colombiana de Siemens SA, per la qual ha provisionat 0,8 milions.Via: Cinc Dies