ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

La llei concursal posa a les mans dels creditors noves armes per cobrar

11/10/2022

Des de dilluns passat, les empreses i els empresaris en perill o situació d'insolvència i els seus creditors tenen noves regles per gestionar aquesta conjuntura. La idea és evitar la destrucció de companyies viables i, en el cas que aquestes no tinguin solució, aconseguir que es pagui als seus creditors com més aviat millor perquè puguin recuperar el percentatge més alt dels seus crèdits.

Cobrar no és fàcil. Els advocats experts en concursal consultats coincideixen que, fins ara, la majoria de les empreses amb problemes financers aguanten massa la mala ratxa i arriben al procediment gairebé sense actius. Aquests són ja gairebé inexistents quan es liquida la companyia després de passar, segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), prop de quatre anys de mitjana al jutjat. No importa el nom de la crisi econòmica del moment, explica Julio Rocafull, soci de l'àrea de Gestió de Crisi d'AGM Advocats, “invariablement, al noranta i molt per cent dels casos, el creditor d'un concurs es queda sense cobrar” .

Culpabilitat

La reforma concursal incorpora una sèrie de novetats que poden millorar la situació. Amb aquesta llei, assenyala Rocafull, els creditors disposen de “noves armes per fer valer els seus drets de cobrament”. L'advocat es refereix, especialment, a la possibilitat que ara tenen d'impulsar que el jutge declari culpable el concurs i, així, aconseguir que els administradors i directius responsables es facin càrrec de deutes que no cobreixin els actius de la companyia. Fins ara, explica, el més normal és que el concurs sigui qualificat de fortuït.

Ara, confirma Javier Castresana, soci especialitzat en reestructuracions i insolvències d'Allen & Overy, els creditors rellevants (aquells que representen almenys un 5 % del passiu o tenen un crèdit superior a un milió d'euros) poden sol·licitar la qualificació del concurs com a culpable a través d'un informe, “quelcom que fins ara corresponia en exclusiva a l'administració concursal i al ministeri fiscal”. D'altra banda, destaca Luis Barber, soci de Kepler-Karst, “se suprimeix l'informe del fiscal”, que només intervindrà en cas que hi hagi indicis delictius.

També tenen una certa llibertat per negociar amb la persona afectada l'abast econòmic de la seva responsabilitat i obtenir solucions realistes amb el vistiplau del jutge. Com assenyala Castresana, només es podran transigir els termes econòmics, cap altre aspecte, sempre a través de l'administració concursal. Aquesta possibilitat, opina l'advocat, “reforça la idea de tractar de reduir la litigiositat i augmentar les facultats per trobar solucions ràpides i consensuades”.

Avançar solucions

La nova regulació cerca anticipar-se als problemes d'insolvència afavorint, per exemple, les reestructuracions d'empreses en crisi. La recerca solucions primerenques, amb empreses viables i al marge del procediment judicial concursal, opina Luis Barber, “pot reportar un èxit més gran per a tothom”.

En el cas que sigui el mateix deutor qui representi un obstacle, explica Santiago Hurtado, soci de Simmons & Simmons, “els creditors que realment faran els sacrificis tenen ara més instruments per aprovar la reestructuració”. Noves eines que "els permetrà fins i tot imposar l'acord que sigui beneficiós per garantir la viabilitat" de la companyia. Com anomenar un expert que supervisi el procés o cessar els directius amb una indemnització topada amb el límit de l'acomiadament col·lectiu. Aquesta darrera mesura, assenyala el lletrat, és “una palanca per desbloquejar situacions típiques on els directius deixen d'actuar en interès de l'empresa i actuen en interès propi, a la pràctica vinculat a algun bonus de permanència, objectius o, fins i tot, sortida” . Aquest és un dels motius, explica, pels quals cal un assessorament integral que també comprengui advocats especialistes en laboral.

L?impuls de la llei a la venda d?unitats productives de les companyies en crisi també pot afavorir els interessos dels creditors. La regulació, opina Julio Rocafull, “dotarà de més seguretat jurídica el procés”. A més, s'estableixen terminis breus, per la qual cosa “el procediment es podria tramitar en cinc setmanes des de la sol·licitud de concurs”, apunta el lletrat.

La celeritat, coincideix Luis Barber, "és fonamental en situacions d´insolvència". Amb la nova llei, “des del primer moment es pot transmetre la unitat productiva, evitant que l'activitat es pugui veure afectada per un procediment concursal”. Una solució que també es pot incloure dins del pla de reestructuració. Els creditors adquireixen protagonisme ja que, depenent del passiu que tinguin, “podran sol·licitar al jutge que nomeni un expert en reestructuracions”, indica l'advocat, cosa que afavorirà la transparència del procediment.


Via: Cinco Dias