ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Escrivà manté les ajudes covid per a autònoms amb baixos ingressos fins a febrer de l'2022

19/10/2021

El Govern ha tancat un acord amb les organitzacions de treballadors autònoms per prorrogar les seves ajudes covid fins al 28 de febrer de l'2022. El ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivà, ha pactat amb les entitats més representatives del col·lectiu renovar les prestacions per a autònoms de baixos ingressos, que actualment cobren unes 141.000 persones. ATA, UPTA i UATAE, les tres organitzacions participants, han publicitat l'acord a través de les seves xarxes socials. Fins ara un total de 226.000 treballadors per compte propi percebien algun tipus d'ajuda covid, gairebé tants com treballadors assalariats en rt (253.000). I que representen el 7% dels 3,3 milions de treballadors per compte propi donats d'alta actualment a la Seguretat Social.

L'Executiu ha mogut fitxa per assolir l'entesa i ha renunciat a retirar el subsidi, tal com pretenia inicialment. Els beneficiaris que vulguin accedir a aquest pagament hauran d'acreditar uns ingressos inferiors a l'equivalent a l'75% de l'salari mínim interprofessional (SMI); segons fonts coneixedores de les negociacions. I el seu import és l'equivalent a l'50% de la base de cotització, que en el cas de la mínima (la gran majoria dels casos) deixa un pagament de 472 euros. Abans havien d'haver esgotat totes les seves cotitzacions acumulades i acreditar una caiguda de facturació de l'50%, el que els permetia tenir uns ingressos superiors als de la nova pròrroga.

La resta d'ajudes covid quedaran prorrogades i ho faran en les mateixes condicions. La segona que més beneficiaris acumula és la prestació compatible amb l'activitat, que fins ara la percebien 83.000 persones. Aquesta permet a l'autònom ingressar fruit del seu negoci i cobrar alhora la prestació, sempre que puguin acreditar una caiguda de la facturació de l'50% respecte a trimestres anteriors i acumulin cotitzacions suficients durant els mesos previs de contribució a la Seguretat Social. L'import d'aquesta prestació és el 70% de la base de cotització, és a dir, en el cas de la base mínima, 660 euros a l'mes.

El Govern amplia així les ajudes en els mateixos temps que les dels treballadors en rt, fins al 28 de febrer de l'2022. Les actuals condicions vencien el 30 de setembre i s'espera que dimarts el Consell de Ministres les validi.


Via: El Periodico .