ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

CC OO i UGT plantegen alces salarials entre el 5% i 3,75% amb compensacions lligades a la marxa dels sectors

16/03/2023

Els sindicats CCOO i UGT han salvat finalment les discrepàncies que els separaven ahir a la nit a l'hora de dissenyar la seva proposta salarial per als convenis col·lectius que plantejaran els empresaris. Les centrals proposen pujades salarials inicials per al 2022 del 5%; del 4,5% per al 2023 i del 3,75% per al 2024.

A més, sumen una pujada salarial addicional a aquesta pujada inicial en funció del diferencial entre la pujada inicial pactada i la desviació de la inflació de cadascun dels anys. Aquesta pujada addicional a l'anterior es fixa a través de les anomenades clàusules de revisió salarial. Tot i que plantegen un nou disseny d'aquestes clàusules, apuntant que la compensació es determini a través de la informació que atorgui un nou Sistema d'Informació Econòmica per a la Negociació Col·lectiva (SIENC).

També expliquen que aquesta clàusula de recuperació salarial operarà preferentment al tancament de cadascun dels anys i, en tot cas, seran els mateixos convenis col·lectius els que puguin establir altres seqüències d'entrada en vigor de la clàusula (al final del cicle 2022-24 , o una distribució percentual en tots dos temps –un percentatge de la recuperació al final de l'any i un altre al final del cicle.

Si bé, perquè els negociadors dels convenis puguin dissenyar aquestes clàusules destinades a compensar les desviacions de la inflació respecte als augments salarials pactats, els sindicats reclamen al Govern l'elaboració d'un índex que reflecteixi fidelment l'activitat econòmica de les empreses a cada sector. En concret, CCOO i UGT sol·liciten que la Tresoreria General de la Seguretat Social generi un llistat de les empreses cobertes per cada conveni col·lectiu, i que això es faci a partir del codi de conveni facilitat per cada empresa a la Seguretat Social.

A partir d'aquests llistats, l'Agència Tributària afegiria la informació que ja publica sobre vendes (a partir de les declaracions d'IVA repercutit), compres (IVA suportat) i retribucions salarials (model 111 de l'IRPF) des del 2014. A això afegeixen que “ la configuració mateixa d'aquest indicador hauria de ser sotmesa a un procés de diàleg i negociació, per al qual és important una disposició del Govern favorable a facilitar i transparentar les dades necessàries”.

A més, proposen que aquest nou sistema d'informació que elabori els indicadors d'activitat empresarial sectorial (SIENC) s'ubiqui orgànicament al Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques de l'Agència Tributària, dependent del Ministeri d'Hisenda, pel fet que el gruix de la informació procedirà dels registres fiscals que explota aquest servei, expliquen.

Els sindicats han traslladat aquesta proposta a les patronals CEOE-Cepyme per intentar tornar a la negociació del V Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC), que es va interrompre el maig de l'any passat per la negativa dels empresaris a generalitzar les clàusules de garantia salarial vinculades exclusivament a l'IPC. Així, les centrals esperen que el nou disseny d'aquestes clàusules que proposen, lligades a la marxa de les empreses de cada sector, convenci les organitzacions patronals a tornar a la taula de negociació. Des de la patronal han indicat que estudiaran en profunditat el document abans de prendre qualsevol decisió.

En qualsevol cas, segons CCOO i UGT aquestes negociacions amb CEOE-Cepyme haurien de tancar-se abans de l'1 de maig i si no fos possible, reclamen al Govern que promogui les actuacions fiscals necessàries “per canalitzar els excedents dels quals s'està apropiant el empresariat, fins a la majoria social, de manera que es reforci el consum final de les famílies i s'allunyi el risc d'una desacceleració econòmica superior a la prevista”.

Afegeixen que encara que la fixació de salaris correspongui a sindicats i patronals, el Govern “no pot romandre aliè” a la crisi dels preus i, per això, apel·len que dissenyi un pacte de rendes amb mesures sobre retribucions, excedents i beneficis empresarials, rendes preus o fiscalitat. Entre aquestes mesures, CCOO i UGT proposen “establir una contribució mínima a l'impost sobre societats del 15% o el 20% sobre el total de beneficis”.