Assessoria Segués
BREUS INFORMATIUS

LABORAL

CANVIS EN EL PERMÍS DE PATERNITAT

Nova norma. Si un dels seus empleats té un fill a partir l'1 d'abril de 2019, té dret a gaudir de la suspensió del seu contracte per paternitat durant vuit setmanes (abans eren cinc):
- Les dues primeres les ha de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després del part. Per tant, el permís retribuït de dos dies per naixement de fill (a càrrec de l'empresa) ja no existeix.
- Respecte a la resta de setmanes, l'afectat pot optar entre gaudir-les seguides o per períodes setmanals fins que el fill compleixi 12 mesos. A més, i si així ho acorden vostè i el treballador, el gaudir de la resta de paternitat pot ser a temps complet o a temps parcial.
Per exemple, pel que fa a les sis setmanes restants poden pactar que l'empleat treballi a raó del 50% durant dotze setmanes (cobrant la prestació pel 50% de temps restant).

 

REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL

Quines obligacions estableix el nou registre de la jornada laboral i quan entra en vigor? Conseqüències d'incompliment.

La nova norma estableix que les empreses han de garantir el registre diari de la jornada de treball dels seus treballadors, que ha d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada realitzada per cada persona treballadora.

Aquestes dades s'han de guardar durant 4 anys.

La norma tipifica com a infracció greu d’incompliment en matèria de registre de jornada, amb multes que oscil·len entre els 626 i els 6.250 euros, segons el grau de qualificació que pot ser mínim, mitjà o màxim.

Entrada en vigor: 12/05/2019

CONTRACTES

DESNONAMENTS MÉS LLARGS


Desnonament. Si lloga un pis de la seva propietat i el llogater no li paga, pot presentar un desnonament, sol·licitant el desallotjament i el pagament de les rendes degudes. Atenció! No obstant, des del 6 de març està en vigor una normativa que pot demorar els desnonaments.
Suspensió. Ara, el jutjat ha de comunicar als serveis socials l'existència del desnonament. Si aquests confirmen que la llar afectada està en situació de vulnerabilitat social o econòmica, ho ha de notificar al jutjat, que haurà de suspendre el desnonament fins que s'adoptin les mesures que els serveis socials considerin oportunes, durant un termini màxim d'un mes (tres mesos si qui demanda és persona jurídica). Per tant, prengui cauteles abans de llogar.
- Solvència. Estudiï amb més deteniment la solvència de l'arrendatari, per prevenir situacions d'impagament.
- Assegurança. Pensi en la possibilitat de contractar una assegurança d'impagament de lloguers. Aquestes assegurances solen cobrir a partir de sis mensualitats, però contracti una cobertura més àmplia (12 mesos, per exemple).
- Garanties. Demani a l'arrendatari garanties addicionals a la fiança. Si signa un contracte de fins a cinc anys (fins a set si vostè és persona jurídica) només pot demanar dues mensualitats (més la fiança). Però si signa un contracte de durada superior, no s'aplica aquest límit.

SI LLOGA UN HABITATGE ....

Arrendament. Si vostè és propietari d'un habitatge i vol arrendar, sàpiga que torna a haver-hi canvis en aquesta matèria. En concret, per als contractes signats a partir del 6 de març de 2019:
- La durada mínima obligatòria és de cinc anys (set si l'arrendador és persona jurídica). Atenció! Després d'aquest termini, l'arrendatari pot prorrogar el contracte fins a tres anys més (encara que vostè pot oposar-se a aquesta pròrroga, comunicant a l'arrendatari amb quatre mesos d'antelació a què venci el termini de cinc o set anys).
- La renda només es pot actualitzar cada any amb l'IPC (pacti expressament aquesta actualització, ja que en cas contrari no podrà aplicar ni l'IPC). Si la durada del contracte és inferior a cinc anys (set si l'arrendador és persona jurídica) només pot exigir com a garantia dues mensualitats a més de la fiança.
- Si l'arrendador és una persona jurídica, ha de pagar les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte. Per tant, negociï amb l'agència aquest cost i tingui-ho en compte en fixar la renda.

 


FESTES LABORALS A CATALUNYA ANY 2019

          1 de gener (Cap d'Any)

         19 d'abril (Divendres Sant).

          22 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).

          1 de maig (Dia del Treball).

          24 de juny (Sant joan).

         15 d'agost (l'Assumpció).

          11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

          12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

          1 de novembre (Tots Sants).

          6 de desembre (Dia de la Constitució).

          25 de desembre (Nadal)

          26 de desembre (Sant Esteve).

 


SALARIS PER AL 2019

SALARI MÍNIM 

INTERPROFESSIONAL PER A 2019 :

El Govern ha aprovat un REIAL DECRET pel qual s'incrementa un 22,3% el salari mínim interprofessional (SMI) per a l'any 2019.

       SALARI MÍNIM:        30,00€/DIA

                                       900,00€/MES.

                                      Empleats de la llar:                 

                                        7.04€/ HORA.   

 

NOVETATS

Telèfon: 973450493

----------------------------------

Renda

 2018

    Fins a l'1 de juliol de 2019

-----------------------------------------------------------------

 

 


FRASES O DITES POPULARS

 

 

"Un cliente muy satisfecho se mantiene leal más tiempo. Compra más, habla favorablemente acerca de la empresa y sus productos, presta menos atención a la competencia y es menos sensible al precio."

                          ....... Philip Kotler .........

 


Calendari del contribuent

Distincions

IL·LUSTRE COL·LEGI

DE GRADUATS SOCIALS

LLIURAMENT MEDALLA DE PLATA

AL MÈRIT PROFESSIONAL.

-25 anys de col.legiació-

 


MedallaLLIURAMENT DE LA

MEDALLA D'OR

PELS 20 ANYS

DE COL·LEGIACIÓ.

 


IL·LUSTRE COL·LEGI

DE GRADUATS SOCIALS

LLIURAMENT MEDALLA DE BRONZE

AL MÈRIT PROFESSIONAL.

-15 anys de col.legiació-

 


ROSA M.SEGUÉS I LLOVET

GRADUAT SOCIAL COL.LEGIAT 2322 

 


   Des de 1991 al seu servei


ASSESSORIA SEGUÉS

Oficina  BALAGUER:

C/ Urgell, 73 - 25600 Balaguer (Lleida).

Horari: Dilluns a Divendres 

De 9 a 14h. - 16 a 20h. 

AGOST: 9 a 13h.  Tarda: Tancat

 

    

Telèfons

Balaguer: 973 45 04 93

 973 44 85 79

Fax: 973 45 04 93

info@assessoriasegues.info

VISUALITZAR VIDEO INFORMATIU:

https://www.ccma.cat/video/embed/5863131/</a>" allowfullscreen scrolling="no" frameborder="0" width="500px" height="281px">