ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Els teletreballadors no tindran dret al permís retribuït recuperable

02/04/2020

Les empreses que funcionin mitjançant el teletreball no es veuran afectades per l'aturada d'activitat decretat pel Govern, segons el qual no poden acudir al seu treball els empleats de les activitats considerades no essencials.

El text del decret permet àmplies excepcions i entre elles està la de les persones que realitzin teletreball.

Així, segons la norma ja publicada en el BOE, el permís retribuït recuperable no afectarà "les persones treballadores que puguin continuar exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis".

El cessament d'activitat i el permís retribuït tampoc afecta "les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte de la qual estigui suspès per altres causes legalment previstes"..

El Govern va renunciar a regular el teletreball en el decret de l'estat d'alarma, però, després de suavitzar la redacció, el va incloure en el decret llei de mesures econòmiques per a fer front al coronavirus.

"S'establiran sistemes d'organització que permetin mantenir l'activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància, devent l'empresa adoptar les mesures oportunes si això és tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat", deia l'article 5 del decret llei publicat el dimecres de fa dues setmanes en el BOE.
NetejaRessalta les paraules desconegudes

Via:Cinco Dias