Serveis

Departament Laboral i Seguretat Social

• Contractació de personal
• Confecció de rebuts de salari i butlletins de cotització
• Altes i baixes d’autònoms, d’empleades de la llar, d’agricultors, etc.
• Recursos de tot tipus davant d’organismes oficials
• Tramitació de Pensions, tal com Jubilació, Invalidesa, Viduïtat i Orfandat.
• Declaracions, liquidacions i ingressos per IRPF i altres tributs vinculats a les relacions socials i laborals de l’empresa.
• Legalització d’empreses
• Prestacions contributives
• Inspeccions de treball
• Tramitació accidents laborals davant la Mútua Patronal

Departament Fiscal i Comptable

• Confecció de declaracions de renda
• Liquidacions fiscals a Hisenda
• Atendre requeriments
• Recursos de tot tipus
• Gestionar la comptabilitat a autònoms, S.C.P. o societats de personalitat jurídica
• Gestió comptable de comunitats

Departament d’Assegurances

• Multirisc de la llar (Obligatori des del 01/1992)
• Multirisc del seu comerç
• Multirisc per l’empresa
• Responsabilitat Civil
• Vida i Jubilació
• Automòbils (Tarifes especials per a dones i homes de + 35 anys)
• Accidents personals i   Assegurances agràries.

 

Assessorament Jurídic i Financer

• Herències. Assessorament en drets de successió. Testaments.
• Problemes en comunitats.
• Assessorament jurídic a empreses i particulars.
• Planificació d’estructures societàries.
• Pla de pensions i pla d’estalvi.
Per a qui treballem?

• Societats
• Autònoms
• Industrials
• Comerciants
• Associacions
• Pagesos
• Caçadors i pescadors
• Comunitats de veïns
• Particulars
Què tramitem?

• Nòmines i contractes
• IVA
• Comptabilitats
• Declaracions de la renda
• Assegurances agràries personals i industrials
• Subvencions
• Llicències i assegurances de caça i pesca
• Gestió comptable de comunitats de propietaris
• Herències
• Testament vital
• Plans de pensions
• Imposicions d'efectiu a 1 any a interès immillorable
Els nostres serveis

Els nostres serveis estan dissenyats per oferir respostes satisfactòries en front als continus canvis de legislació.


ASSESSORIA SEGUÉS

Oficina  BALAGUER:

C/ Urgell, 73 - 25600 Balaguer (Lleida).

Horari: Dilluns a Divendres 

De 9 a 14h. - 16 a 20h. 

AGOST: 9 a 13h.  Tarda: Tancat

 

    

Telèfons

Balaguer: 973 45 04 93

 973 44 85 79

Fax: 973 45 04 93

info@assessoriasegues.info

VISUALITZAR VIDEO INFORMATIU:

https://www.ccma.cat/video/embed/5863131/</a>" allowfullscreen scrolling="no" frameborder="0" width="500px" height="281px">