ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Treball s'estima en 3.370 milions l'impacte de l'extensió dels ERTO

02/06/2020

El Govern ha xifrat en 3.370 milions d'euros l'impacte màxim de el decret llei aprovat aquesta setmana per estendre les facilitats per als ERTO per força major davant la crisi provocada per la pandèmia de l'coronavirus, entre augment de despesa i minva en els ingressos de la Seguretat social.

Així, en la memòria d'impacte pressupostari que acompanya el decret llei aprovat pel Consell de Ministres el dimarts, a la qual ha tingut accés Europa Press, el Govern estima que l'impacte màxim d'aquesta mesura serà un augment de la despesa en 1.290 milions.

A més d'aquest augment pressupostari, el Ministeri de Treball i Economia Social assenyala que l'impacte calculat de les exoneracions a la cotització previst suposa un menor ingrés per al sistema de Seguretat Social de 2.080 milions d'euros.

Màxim de quatre milions

Per realitzar l'estimació de l'augment de despesa, s'estén en 45 dies, fins al 30 de juny, els costos imputats en el decret llei que impulsava aquest mecanisme, amb una durada inicial de 60 dies, així com una quantia mitjana de la prestació per desocupació de 860 euros, dada corresponent a el mes de febrer.

Així mateix, el Govern estima que quan acabi l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, un màxim de 4 milions de persones estaran afectades per ERTEs regulats en aquests decrets.

Pel que fa a l'extensió de prestacions a persones que no tinguin període de cotització suficient per tenir una prestació contributiva, estima un 30% de les sol·licituds, d'acord a les dades de 2019, tenint en compte aquest percentatge que va haver de recórrer a un subsidi per no poder accedir a la prestació contributiva.

En total, xifra l'impacte immediat per augmentar durant un mes i mig a 430 euros la prestació per atur pel 30% de les persones afectades per un ERTO de força major i comiats posteriorment, en un màxim de 516 milions d'euros mensuals (1 total de 774 milions).

Pel que fa a el reconeixement de la prestació sense haver generat el dret previ, Treball calcula un impacte equivalent a donar-li la prestació (la prestació mitjana és de 860 euros) a l'10% de l'total de persones afectades, calculant totes elles en 4 milions, per un període d'un mes i mig, amb un impacte econòmic màxim d'aquesta mesura en 516 milions (344 milions cada mes).

Base mitjana dels afectats

Per al càlcul de la reducció d'ingressos, el Ministeri de Treball ha pres en consideració la base mitjana dels treballadors en ERTO (1.416,33 euros) i el tipus de cotització empresarial que és objecte d'exoneració.

Així mateix, es té en compte una previsió de reincorporació gradual de dos terços dels treballadors en el mes de maig, i de fins a un 83% dels treballadors al juny en les activitats no suspeses i, per tant, susceptibles d'un ERTO parcial.

Segons assenyala l'Executiu, el nombre màxim de treballadors afectats per ERTO de força major es va assolir el 30 d'abril, amb 3.074.462 persones expedientades, dels quals 2.173.262 corresponen a empreses de menys de 50 treballadors i 901.200 a empreses de més grandària, sent aquest el nombre de treballadors pres en consideració per a aquests càlculs.
Via: Cinc Dies