ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Justícia habilita 4.000 equips de teletreball per a la continuïtat de l'activitat

25/03/2020

A més, segons expliquen des del ministeri, s'han posat en marxa mesures de contingència per garantir els serveis digitals als jutjats de guàrdia i altres serveis mínims que es presten presencialment.

El Ministeri de Justícia ha reforçat al col·lectiu de jutges, fiscals, lletrats de l'Administració de Justícia i altres cossos del territori que gestiona amb 4.000 equips de teletreball, per assegurar la continuïtat de la seva activitat durant la fase de contenció de la pandèmia del coronavirus. Aquests col·lectius ja anaven utilitzant amb anterioritat eines de teletreball. A més, segons expliquen des d'aquest departament, s'han posat en marxa mesures de contingència per garantir la prestació del catàleg de serveis digitals als jutjats de guàrdia i altres serveis mínims que es desenvolupen presencialment.

Gràcies a aquest sistema, aquests col·lectius disposen d'un escriptori virtual amb accés a les eines del ministeri que utilitzen habitualment, amb la possibilitat de realitzar també videoconferències. Des de la Subdirecció General de Noves Tecnologies s'està treballant per ampliar el nombre d'aplicacions disponibles des d'aquest entorn virtual i s'ha reforçat el servei de Centre d'Atenció a l'Usuari per a la resolució d'incidències i consultes.

Justícia assegura que el teletreball està permetent també la continuïtat del Servei d'Informació Toxicològica que es presta de forma remota amb total normalitat des dels domicilis dels facultatius de l'INTCF.

A més, segons explica la nota enviada per Justícia i per tal de garantir la seguretat professional dels jutges, fiscals, lletrats i altres col·lectius en l'entorn de teletreball, la Subdirecció General de Noves Tecnologies de la Justícia ha posat en marxa una sèrie de campanyes informatives per reforçar la seguretat de la informació, garantir l'accés remot a les aplicacions, facilitar la comunicació mitjançant videoconferència i correu electrònic, amb recomanacions per a la protecció de la salut dels usuaris.