ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Hisenda no iniciarà Inspeccions contra autònoms o pimes en el coronavirus

03/04/2020

L'Agència Tributària paralitzarà les inspeccions contra els treballadors autònoms i les pimes pel coronavirus.
Hisenda pren en consideració la situació d'excepcionalitat derivada de l'Estat d'Alarma 
pel COVID-19, i interromp aquest tipus d'accions. Hisenda explica en un comunicat que no creu que sigui convenient dur a terme les visites que tenia programada.

Tampoc estima adequat dur a terme aquestes cites a la seva pròpia seu, atès que la majoria de les gestions s'han de fer en l'actualitat de forma telemàtica. Per tant, sol·liciten als empresaris o autònoms que hagin rebut algun de notificació que es posin en contacte amb l'entitat tributària.
Segons indiquen, l'afectat trobarà en aquesta comunicació un correu o telèfon de l'actuari a la part superior.
Recomanen posar-se en contacte per aquesta via, per ajornar la cita i organitzar una nova data.

Aportar documentació fins al 30 d'abril Hisenda donarà l'opció de presentar abans del 30
 d'abril la documentació que es va requerir als autònoms o a l'empresari, quan se li va enviar la notificació. Amplia d'aquesta manera els terminis, a causa de la situació derivada de l'COVID19. Aquest enviament es farà arribar a Hisenda a través de la seu electrònica de la mateixa Administració.

Aquells nous requeriments que s'hagin notificat després de la publicació 
del nou Reial Decret, tindran de termini fins al 20 de maig per ser contestats.
En el cas en què l'autònom vulgui seguir amb la inspecció, l'Agència Tributària no posarà cap obstacle. En aquests casos, s'han de seguir les directrius sanitàries aprovades per aquesta pandèmia i prioritzant, en aquest sentit, les comunicacions a través de mitjans electrònics.


Via:Cinco Dias