ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Hisenda millora la deducció per R+D+i de les empreses amb una xifra de negoci superior a 20 milions

09/03/2023

El ministeri d?Hisenda ha fet un nou pas en la línia d?incentivar les deduccions per inversió en R+D+i, d?aquelles empreses que compten amb una xifra de negoci superior als 20 milions d?euros. I és que arran d'una modificació a l'impost de societats, que es va introduir als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022, s'establia que aquestes companyies havien de tributar a un tipus mínim del 15%, cosa que xocava amb la possibilitat d'aplicar-se deduccions per inversions en alta tecnologia, més enllà de la quantia resultant a pagar.

Aquesta mesura, mancant una clara interpretació per part de l'autoritat tributària, ha generat des de la seva posada en vigor importants dubtes a l'hora de la seva aplicació, i de quina manera podria afectar aquelles companyies que, malgrat complir els requisits per a aplicar-se la tributació mínima, voldrien acollir-se a les deduccions per R+D+ii poder sol·licitar l'abonament o devolució corresponent, si no compta amb la suficient quota en la seva declaració, tal com es recull a la llei d'aquest impost.

Els dubtes van sorgir a l'hora d'interpretar aquesta norma de manera restrictiva, és a dir, que la limitació impedia la sol·licitud d'abonament per insuficiència de quota dels contribuents subjectes a tributació mínima, cosa que tècnicament s'anomena monetització de la deducció, cosa que provocava que moltes empreses estaven optant per no acollir-se a la deducció fiscal. Ara poden reduir l'import a zero de la quota i sol·licitar, si escau, la devolució per insuficiència de quota.

Ha estat la Direcció General de Tributs qui ha donat llum sobre l'assumpte, a través d'una pregunta realitzada per la consultora FI Group , a la qual ha tingut accés Cinco Días .

La consulta plantejada davant de Tributs es referia a com afectaria el canvi de norma a Societats a l'hora d'aplicar-se les deduccions per la realització d'inversions en R+D+i pendents d'aplicació i si es podria aplicar l'opció de l'article 39.2 de l'impost de societats. Aquest article preveu que en cas d'insuficiència de quota, se'n podrà sol·licitar l'abonament a través de la declaració de l'impost. Limport de la deducció aplicada o abonada, en el cas dinnovació tecnològica, no podrà superar conjuntament el milió deuros anuals.

Aclariment

L'organisme dependent del Ministeri d'Hisenda va aclarir el dia 16 de febrer passat que aquestes empreses, una vegada determinada la seva quota líquida mínima, podrien aplicar-se la deducció per R+D que, en cas de superar aquesta quantia de la seva quota, estarien facultades per sol·licitar a l'Administració Tributària l'abonament de la xifra que no hagi pogut ser deduïda. No obstant això, aquesta quantia o crèdit fiscal comportaria el preceptiu descompte del 20% de l'import avançat amb què es queda el Fisc, tal com recull l'articulat d'aquest impost

Per a Víctor Cruz, director d'Estratègia de Servei de FI Group, “l'aclariment per part de la Direcció General de Tributs és una notícia molt positiva per a les empreses espanyoles intensives a la R+D+i, ja que estableix la compatibilitat de la tributació mínima amb el mecanisme de la monetització de la deducció de R+D+i (o cash-back). Estic segur que aquesta confirmació fomentarà la inversió en R+D+i impulsarà l'ecosistema innovador a Espanya”.

Per poder aplicar-se una deducció per inversió en tecnologia, a més, si cal haver obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l'activitat com a R+D+i, la normativa de Societats recull que hagi passat, almenys, un any des de la finalització període impositiu en què es va generar la deducció i que no s'hagi aplicat.

A més, ha de complir que la plantilla mitjana o alternativament, l'adscrita a activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, no es vegi reduïda des del final del període impositiu en què es va generar la deducció fins a 24 mesos posteriors.

Foment tecnològic

D'aquesta manera, el departament dirigit per María Jesús Montero aporta una taula de salvació, i especialment, certesa i seguretat jurídica a un important nombre d'empreses d'alta capacitació tecnològica i que, per tant, fan inversions importants en R+D+i que abans de la resposta vinculant de Tributs no es decantaven per dur-les a terme per no tenir clar si podien aplicar-se la deducció corresponent.

La política d'incentivar les inversions en alta tecnologia i desenvolupament és un dels eixos que es vol rellançar des de l'Executiu, per aconseguir que l'economia espanyola guanyi competitivitat i s'equipara la resta de les grans economies europees. Amb això s'aconsegueix el desenvolupament de sectors estratègics que exerceixin un paper de locomotora del conjunt de l'economia.

Precisament, per això el Govern té previst destinar 2.000 milions d'euros procedents del fons europeu de recuperació, en deduccions fiscals per a les empreses en societats, que estarien dins del denominat fons de reforma fiscal, que té com a fi la promoció de deduccions tributàries per fomentar la inversió en R+D+i.

Segons recull l'addenda al pla de recuperació del Govern, es persegueix l'enfortiment de l'ecosistema espanyol d'R+D+i tant a nivell públic com privat, amb mesures d'atracció i de retenció del talent. A més, es crearà un nou fons de reforma tributària amb què es cobriran les bonificacions fiscals en societats dirigides a fomentar la inversió empresarial en R+D.

Aquests 2.000 milions d'euros és una quantitat important si ho comparem amb els 5.700 milions d'euros que es recullen als Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest any, dels quals 672 milions d'euros estan lligats a deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica. Això no obstant, a aquesta xifra caldria sumar la quantitat indeterminada que li correspondria dels 1.788 milions de saldo pendents d'incentius a la inversió d'exercicis anteriors, per R+D+i.

Per a aquest exercici, la quantia total de beneficis fiscals s'incrementa l'1,2% davant de la xifra estimada per al 2022, fins a un total de 45.269 milions d'euros. La partida més gran de beneficis fiscals la recull l'IVA, fins a totalitzar més de 25.600 milions d'euros, fet que suposa un creixement del 3,1% davant la partida aplicada el 2022.

Via Cinco Dias