ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

El TJUE sobre el permís parental: no es pot exigir que els pares tinguin feina en el moment de l'naixement

25/03/2021

Segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, una llei estatal pot supeditar la concessió de l'permís parental a haver ocupat un lloc de treball sense interrupció durant, com a mínim, dotze mesos seguits immediatament anteriors a l'inici de l'permís parental; però no pot exigir com a requisit que el progenitor tingui una ocupació en el moment del naixement, acollida o adopció dels fills.

En la sentència de 25 de febrer de 2021, C-129/20, el TJUE resol una qüestió prejudicial plantejada en un litigi en el qual es va denegar a un progenitor el dret a un permís parental per ocupar-se de les seves bessons a causa que no ocupava un lloc de treball el dia en què aquests van néixer.

L'origen de la qüestió prejudicial

En el cas, la progenitora a la qual se li va denegar el permís parental va tenir als seus bessons el 4 de març de 2012, estant desocupada. Després de celebrar amb l'Estat luxemburguès diversos contractes de durada determinada, el 15 de setembre de 2014, l'afectada va celebrar un contracte per temps indefinit en el sector de l'educació.

Així, el 15 de setembre de 2015 la progenitora va presentar una sol·licitud de permís parental, sol·licitud que va ser denegada el 20 de març de 2015 per la Caisse pour l'avenir des enfants, adduint que la concessió d'un permís parental es troba supeditada a el requisit que el treballador ocupi legalment un lloc de treball i estigui afiliat com a tal a l'corresponent règim de seguretat social en el moment del naixement del fill.

En aquestes circumstàncies, el Tribunal de Cassació de el Gran Ducat de Luxemburg, va sol·licitar a l'Tribunal de Justícia que precisés si és conforme a dret europeu que una llei estatal supediti la concessió de l'permís parental a un doble requisit: d'una banda, haver ocupat un lloc de treball sense interrupció durant, com a mínim, dotze mesos seguits immediatament anteriors a l'inici de l'permís parental; i, d'altra banda, a la condició que tingui una ocupació en el moment del naixement.

La resposta de l'TJUE

En primer lloc, la sentència recorda que una sol·licitud de permís parental té per objecte obtenir per part del seu demandant una suspensió de la seva relació de treball, de manera que els Estats membres poden exigir que el període de treball previ sigui immediatament anterior a l'inici de l' permís parental.

Així, el TJUE assenyala que el Dret de la Unió no s'oposa a una normativa nacional que supedita la concessió de el dret a un permís parental a l'ocupació ininterrompuda, pel progenitor en qüestió, d'un lloc de treball durant un període mínim de dotze mesos immediatament anterior a l'inici d'aquest permís parental. No obstant això, pel que fa a el segon requisit a què es feia referència a la qüestió prejudicial, el TJUE subratlla que no pot deduir-se que els progenitors del fill pel qual se sol·licita el permís parental hagin de ser treballadors en el moment de naixement o de l'adopció d'aquest.

En segon lloc, segons el Tribunal de Justícia, excloure els pares que no treballaven en el moment del naixement o de l'adopció del seu fill suposa limitar el dret d'aquests progenitors a gaudir d'un permís parental "en un moment posterior de la seva vida en el qual exerceixin de nou una ocupació i en què ho necessitarien per conciliar les seves responsabilitats familiars i professionals ". Per tant, la justícia europea considera que aquesta exclusió seria contrària a el dret individual de tot treballador a disposar d'un permís parental.

Finalment, el TJUE adverteix que el doble requisit imposat per la legislació luxemburguesa condueix, en realitat, quan el naixement o l'acolliment hagin tingut lloc més de dotze mesos abans de l'inici de l'permís parental, a allargar el requisit relatiu a el període de treball o d'antiguitat que, però, no pot ser superior a un any.

Via: Notícies Jurídiques