ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Canvis en la Llei Concursal per millorar la insolvència de pimes

16/09/2021

La Llei Concursal es modernitza. El Govern promou la seva reforma per alinear-la amb els països més avançats i facilitar la reestructuració de les empreses viables millorant els procediments d'insolvència.

La modificació de la llei forma part de les reformes que s'inclouen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de Govern i l'objectiu és reforçar el teixit productiu i promoure el creixement econòmic.

La reforma de la Llei Concursal vol garantir a les empreses que tinguin dificultats financeres un accés als procediments efectius de reestructuració preventiva. A través d'aquest mecanisme se'ls pot ajudar a continuar amb la seva activitat. A més, es permetrà als empresaris que siguin persones físiques i estiguin en situació d'insolvència l'exoneració dels seus deutes. Això serà possible després d'un període de temps raonable en què s'afavorirà la segona oportunitat i es promourà la millora de l'eficiència de l'procediment concursal per reduir la seva durada.

El nou text prestarà especial atenció a les microempreses. Aquestes companyies tindran un procediment adaptat a les seves necessitats i característiques. S'espera que la reforma minimitzi la destrucció de el teixit productiu i que serveixi per al manteniment d'empreses i negocis viables.

Així mateix, una de les claus de la modificació de la Llei Concursal és facilitar que les empreses que són deutores disposin d'un instrument "eficaç" per evitar la insolvència o, donat el cas, poder sortir-ne.

Procediment de segona oportunitat

Entre les novetats de la reforma es troba el procediment de segona oportunitat. En aquest cas, s'introdueixen certes mesures com l'exoneració de sense liquidació prèvia de el patrimoni de l'deutor i amb un pla de pagament als creditors. Així, es permetrà al deutor mantenir el seu habitatge habitual i si és autònom, podrà continuar amb la seva activitat. A més, el pla de pagaments tindrà una durada de 3 anys i es podrà ampliar a 5.

El text inclourà una reforma de l'procediment concursal per millorar en eficàcia. Això vol dir que s'introdueixen modificacions per agilitzar el procediment. Algunes d'elles tenen a veure amb l'aprovació d'un conveni quan l'empresa sigui viable o facilitar la venda d'unitats productives o, si s'escau, la seva liquidació. També hi haurà incentius en la retribució de l'administrador concursal condicionats a la celeritat de l'procediment.

Via;Cinco Dias