ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Brussel·les demana a Espanya desplaçar la càrrega fiscal sobre la feina cap a les activitats contaminants

13/09/2022

Els impostos mediambientals a Espanya estan clarament per sota de la mitjana de la Unió Europea”. Amb aquesta frase la Comissió Europea, en la revisió de l'aplicació de la normativa mediambiental, insta Espanya a equiparar la seva fiscalitat verda a la mitjana comunitària. ingressos del país procedents del total d'impostos mediambientals, explica Brussel·les, han disminuït lleugerament, passant de l'1,93% del PIB el 2015 a l'1,77% el 2019. a una mitjana de la UE d'aproximadament el 2,24% del PIB". La recaptació també és relativament baixa quan es mesura com a percentatge dels ingressos fiscals: 4,74% a Espanya davant la mitjana del 5,57% a la UE.

L'informe que va emetre ahir Brussel·les ajuda els Estats membres a fer front als obstacles sistèmics per a la integració de les qüestions relacionades amb el medi ambient a les seves polítiques nacionals. En el cas d'Espanya, la Comissió és clara i assenyala que un repte pendent és "traslladar la fiscalitat des de la feina cap a la contaminació", tenint com a bandera el principi que qui contamina paga. Alhora, demana reduir les subvencions perjudicials per al medi ambient.

Durant els darrers anys, apunta l'informe, "el Govern espanyol ha anunciat diverses vegades que està treballant sobre això. No obstant, la realitat és que Espanya continua sent un dels Estats membres de la UE amb el tipus més baix d'impostos mediambientals ". Per això, insta Madrid a seguir les línies del Pacte Verd Europeu signat el 2019.

Aquest document mostra que les reformes fiscals amb un disseny adequat "poden impulsar el creixement econòmic i la resiliència, així com fomentar una societat més equitativa i una transició justa, en enviar els senyals de preus i els incentius adequats als agents econòmics". Crea també el context necessari per a les reformes fiscals de gran importància, la supressió de les subvencions als combustibles fòssils i el desplaçament de la càrrega tributària cap a les activitats més contaminants.

Brussel·les recorda que "augmentar els impostos mediambientals i reduir les subvencions perjudicials per al medi ambient" és un dels tres principals reptes mediambientals a què s'enfronta Espanya des de l'any 2017, cosa que destaca de manera periòdica l'informe per país del Semestre Europeu . "El desplaçament de la fiscalitat del treball cap a impostos menys perjudicials per al creixement fins i tot va figurar diversos anys en les recomanacions específiques per país a Espanya, però es van fer avenços molt limitats en aquest àmbit", afegeix l'informe.

L'Executiu comunitari, amb tot, posa en valor "alguns avenços en matèria de fiscalitat mediambiental" que "per fi" han arribat a Espanya. Així doncs, com a part de les reformes previstes al Pla de Recuperació i Resiliència, "s'introduiran nous impostos sobre els plàstics d'un sol ús i la gestió de residus (abocadors, incineració i coincineració) i es reformarà l'impost sobre els gasos fluorats ". El pla també preveu l'adopció de noves mesures en matèria de fiscalitat ecològica, si s'acorden en el context d'una reforma fiscal a escala més gran. Sobre això, recorda Brussel·les, "s'ha creat un comitè d'experts per estudiar la reforma del sistema fiscal espanyol", incloent-hi la fiscalitat verda.

Via: Cinco Dias