ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Aquesta és la part de la nòmina que diu el que cotitzes a la Seguretat Social

23/09/2021

L'arribada de la la nòmina és el millor moment del mes per als treballadors, que veuen reflectit en aquest document el salari que li paga l'empresa i, a més, les aportacions que realitzen a la Seguretat Social i en matèria d'impostos.

En ocasions, els treballadors poden perdre entre la quantitat d'informació que ofereix la nòmina. Quant es paga en concepte de cotitzacions? I quant a IRPF? ¿I en quina part de la nòmina es pot consultar? La veritat és que el model d'aquests documents ve regulat en una normativa concreta.

És l'ordre ESS / 2098/2014, de 6 de novembre la que estableix un "nou model de rebut individual justificatiu de l'pagament de salari". En el text publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) apareix una plantilla que serveix de guia a treballador perquè pugui comprovar en la seva pròpia nòmina quant cotitza a la Seguretat Social.

Tal com es pot comprovar a la següent plantilla, després dels apartats en què apareixen les dades de l'treballador, les dades de l'empresa, el període de liquidació i el conjunt de percepcions salarials i no salarials, s'arriba a l'apartat dels deduccions . És aquí on cal consultar, a la secció de 'Aportacions de l'treballador a les cotitzacions a la Seguretat Social'.

Si es parteix de l'exemple d'una nòmina d'un contracte indefinit a jornada completa, i d'acord amb la informació de la Seguretat Social per a 2021 , el treballador abonarà un 4,70% del seu salari base en concepte de contingències comunes, un 1, 55% d'atur i un 0,10% en concepte de formació professional.

Més avall, a la part d'aportacions de l'empresa a la Seguretat Social, es recullen aquestes quantitats, que són d'un 23,60% en concepte de contingències comunes, un 5,50% en concepte d'atur, un 0,60% en concepte de formació professional i un 0,20% a FOGASA (Fons de Garantia Salarial).

Tornant a les obligacions de l'treballador, haurem de tornar a la part de deduccions per veure quina quantitat es paga a l'Agència Tributària en concepte d'IRPF (Impost sobre les Persones Físiques). En aquest apartat ha de registrar-se el percentatge a què s'ha arribat d'acord amb l'empresa i la quantitat que suposa.

Via: El Economista