ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Acomiadat per posar a l'estat de WhatsApp memes dels seus caps

04/10/2022

La sanció d'acomiadament ha de ser objecte d'interpretació restrictiva i s'ha d'adoptar valorant les circumstàncies concurrents en cada cas, especialment l'existència de gravetat i culpabilitat en les faltes imputades, perquè no qualsevol transgressió de la bona fe és sancionable amb l'acomiadament , sinó només la de caràcter greu i culpable.

En el cas, és innegable el caràcter greu i culpable de la conducta del treballador que a través del seu WhatsApp personal introduïa al seu “estat de WhatsApp”, fotografies, vídeos, memes, i altre tipus de publicacions amb frases que contenen missatges dirigits a dos superiors jeràrquics (la directora de recursos humans i exdona de l'amo, i contra un directiu de l'empresa, fill de tots dos).

Els fotogrames van ser clarament ofensius fins al punt d'ocasionar un clar desprestigi tant personal com professional dels al·ludits en ser el treballador el responsable de manteniment de les diverses perruqueries d'una franquícia, i que per raó del càrrec, mantenia contacte des del telèfon personal amb directors de zona, responsables d'altres perruqueries, proveïdors externs, bancs, informàtics, o amb directors d'una coneguda cadena a les instal·lacions de la qual l'empresa comptava amb un local de perruqueria.

La prova testifical avala que les publicacions del treballador eren un tema constant de conversa a les perruqueries i han estat visualitzats per nombrosos companys fins a arribar als destinataris afectats.

Publicava missatges amb al·lusions a la indigència, l'alcoholisme o la toxicomania, en escarni clar als afectats.

Es tractava de missatges clarament al·lusius als responsables de l'empresa o al fill, i eren altament ofensius. Els mems contenien al·lusions que els contactes podien identificar fàcilment amb els responsables de l'empresa.

Així, per exemple, mitjançant fotomuntatges amb la cara dels afectats i cossos amb el tors nu ballant, acompanyats de frases de molt mal gust; o amb al·lusions a la ingesta de begudes o drogues com en un d'ells en què s'aprecia un home preparant una muntanya del que sembla ser cocaïna a manera de ratlla sobre una taula per després llançar-s'hi per esnifar-la.

O un meme d'un home amb la cara del fill dels amos de l'empresa observant una cartera buida i amb un títol de referència a la situació indigent; com també algunes imatges de zombis amb intenció de fer al·lusió al físic dels al·ludits.Via: Notícies Jurídiques